دیـــانا

30 روز ششم

تا ششم ماهگی:


دختر گلم چطوری؟ اگر بدونی !نه نمیدونی!

دو تا پاتو میگذاری رو زمین جفت پا ماشینت رو میرونی، با آرنج دستت دکمه های صداش رو فشار میدی وقتی یک آهنگ تمام شد آهنگ بعدی رو دوباره واسه خودت روشن میکنی، دنبال بطری های اب سبز رنگ هستی، عروسکت رو قشنگ دستت میگیری و به دست و پاش دقت میکنی، من و بابا و بقیه رو شناختی و از هم تشخیص میدی،طوریکه اگر از شرکت بیام خونه ولی بغلت نکنم اعتراض داری و گریه میکنی، مجبورم قبل از اینکه منو ببینی ، لباسم رو عوض کنم و دستام رو بشورم که ناراحت نشی، راستی یک چیز جالب وقتی توی روروک نشستی میتونی کامل راه بری نتیجتا کنار میز ، یا یخچال یا هرجایی که دستت برسه وسایل رو برمیداری که ناچاراًباید دنبالت باشم که کار خطرناکی انجام ندی یا چیزی رو نیندازی ،

امان از اون صداها ، آوازها، ددها ، که روز به روز بیشتر میشن،

منتظرم گلی.

...

پيام هاي ديگران()        link        ۸:٠٥ ‎ق.ظ - ۱۳۸۸/٩/٥ - برای دیانا