دیـــانا

30 روز نهم

سی روز نهم

تا نه ماهگی:


دختر گلم دیروز دست زدی ممتد و با صدا ، و از اون به بعد کامل دست زدی /و اینکه نشستی ،‌مدت زمان طولانی ،‌بازی کردی ،‌هر زمان خسته شدی دوباره دراز کشیدی و هر زمان خواستی بلند شدی البته این کار را به سختی انجام دادی،

بطور کامل سر و صدا میکنی ،‌ بطور نامحسوس کلمه شیر رو تلفظ میکنی . غذا میخوری ،حالت خوبه و به دنبال همه چیز میری ، کشوها رو بیرون میکشی و روی انگشتان پاهات بلند میشی و سعی میکنی که از توی کشو چیزی رو بیرون بیاری ،‌واقعا جالبه /

کاملا بازی قایم موشک رو بلدی ،‌و خودت با حرکات و صداهات میفهمونی که باهات این باز ی رو انجام بدیم

خلاصه اینکه خیلی زرنگیا نه ؟؟

 

...

پيام هاي ديگران()        link        ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ - ۱۳۸۸/۱۱/٥ - برای دیانا